22.04.2024

Prisendring for spotkraft med virkning fra 1. juni 2024

27.02.2024 - Se hvem Hammerfest Energi har tildelt sponsormidler.

Sponsormidler for 2024

Hammerfest Energi sponser lokale lag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner som skaper aktivitet og / eller bolyst i Hammerfest og Hasvik kommune.
19.02.2024

Prisendring for privat bredbånd med virkning fra 1. mai 2024

03.01.2024

Sponsormidler 2024

Søknadsfrist for sponsormidler er 25. januar!
30.10.2023

KPI justering og produktendring Internett 2024

05.10.2023

Oppgraderer bredbåndsnettet i Sentrum

Vi er i full gang med fiberutbygging i Hammerfest sentrum.
19.06.2023

Havvind med Blåse Energi

Hammerfest Energi og Varanger Kraft blir partnere i havvindkonsortiet Blåse Energi.
10.03.2023

I gang med skifte av vannrør

Det foregår arbeid ved vannrøret fra Nedre Eggevann til kraftstasjonen i Breivikbotn.
02.02.2023

LAN i Breivikbotn

SørøyLAN 10 -12. februar 2023.
01.02.2023

Utbyggingen er i full gang

Vi er godt i gang ned utbyggingen av Trådløst Bredbånd i Repparfjord!
31.01.2023

Endring av momsregler for TV-tjenester

Statsbudsjettet for 2023 fører til prisøkning på TV-abonnementer fra distributørene
31.01.2023

Nye bredbåndspriser

KPI-justeringer av våre internettpriser
03.01.2023

Nedtapping av Lille- og Store Eggevann i Breivikbotn

Nedtappingen vil medføre litt endrede is- og snøforhold på både Lille- og Store Eggevann, men også i elveløpet nedenfor Lille Eggevann.
16.12.2022

Utbygging av trådløst bredbånd i Repparfjorddalen

De første kundeinstallasjonene starter i slutten av januar, med mål om at alle som har bestilt skal ha fått installasjon før påsken.
30.11.2022 / bredbånd

Nye priser for Trådløst Bredbånd

Varsel om prisendring på våre Trådløst Bredbånd-abonnementer.
22.11.2022 / strøm

Fastprisavtaler og Garantikraft

Informasjon om fastprisavtaler og Garantikraft.
21.11.2022

Klimatiltak eller vekst i Finnmark?

Hvordan kan vi få til ny kraft til Finnmark raskt, i påvente av linjeutbyggingen og økt kraftproduksjon, samtidig som vi får ned CO2-utslippene?
31.08.2022

Feil i fakturaen?

Vi har gjort endringer i våre kundesystemer. Dette har ført til problemer med fakturering til flere av dere!
20.06.2022

Nye kontonummer

Hammerfest Energi selskapene har fått nye kontonummer som skal benyttes ved betaling.
30.03.2022

Sponsormidler for 2022

Årets tildeling av omsøkte sponsormidler er gjort!
07.12.2021 - Plusskunde Kraft

Plusskunde - selg strøm til strømnettet

En plusskunde er en strømkunde som produserer egen energi, men som ikke mater inn mer enn 100 kW strøm til strømnettet til enhver tid.