LAN i Breivikbotn

Publisert av Hammerfest Energi

02.02.23, kl 13:29

Hasvik kommune avd. FFR (familie, forebygging og rehabilitering) arrangerer SørøyLAN 10.-12. februar.


LAN er når flere spill interesserte kommer fysisk sammen og «gamer», gjerne over lengre tid, også ofte kalt «LANparty». I forkant av SørøyLAN har FFR undersøkt interessen for TV- og dataspill blant ungdom og fått bekreftet både at over 90% av ungdom «gamet» jevnlig og at det var stor interesse for et LANparty. Dette har FFR da videreutviklet til å også inkludere en fagdag knyttet til gaming for ungdomsskoleelever på fredagen.


Hasvik kommune ønsker å skape en arena for ungdom å kunne gjøre en av fritidsaktivitetene sine på. Det er kjent for de fleste at ungdommer i dag spiller TV-spill, og de ønsker å møte ungdommen der de er. Denne helgen blir fylt med filmvisning, kiosk, gaming, turneringer, nattbad og lite søvn.


Arrangementsansvarlig Jacob Fredrik Østhassel i Hasvik kommune skriver i en kommentar:


«Vi har flere samarbeidspartnere under SørøyLAN, og Hammerfest Energi er en av dem. Ett av de mest sentrale faktorene for et LAN er godt internett, og Hammerfest Energi har ikke nølt med å bidra. I forkant av SørøyLAN har Hammerfest Energi både skrudd opp hastigheten på linjen samt oppgradert utstyr til dagens standard, og FFR er takknemlige for bidraget. Vi opplever stor velvilje fra Hammerfest til å kunne gjøre noe for lokalsamfunnet og i dette tilfellet særlig ungdom»


Vi ønsker lykke til med et flott arrangement!