Dagens spotpris er foreløpig tilgjengelig via Min Strøm fra nettselskapet Lucerna AS, eller direkte fra kraftbørsen Nord Pool (område NO-4 for Troms og Finnmark).

Min Strøm

Våre kraftkunder i Hammerfest og Hasvik kommune kan benytte Min Strøm fra nettselskapet Lucerna for å få oversikt over spotprisen og eget forbruk.


Tjenesten er levert og driftes av nettselskapet Lucerna AS.

Logg inn på Min Strøm