Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Spotkraft

spotkraft_ikon
I tillegg til Standard Kraftleveringsavtale gjelder følgende betingelse for vår produkt SpotKraft

For privat husholdning:
Vårt påslag på NordPool spotpris blir fra 01.06.2022 totalt 1,29 øre/kWh. Dette inkluderer nå våre innkjøpskostnader slik at samlet påslag er uendret.
Fastbeløp per anlegg/måler er fra kr 39,- per måned. Papirgebyr kr 39,- kommer i tillegg for de som ikke har eFaktura, ePostfaktura eller SMS faktura
 

For næring avtales prising i hvert enkelt tilfelle.

 

Nye avtaler inkluderer strømforsikringen Trippelgaranti.


Forsiden