Fastprisavtaler og Garantikraft

Publisert av Hammerfest Energi

22.11.22, kl 13:11

Fastprisavtaler


Det er et sterkt politisk ønske om at kraftselskapene skal tilby fastprisavtaler for både husholdninger og bedrifter. Foreløpig er mye uklart rundt rammene for en slik ordning og hvordan dette skal gjennomføres. Det er en av årsakene til at mange selskap ikke tilbyr fastprisavtaler foreløpig. Dette gjelder også Hammerfest Energi, men vi har som mål å kunne tilby fastprisavtaler så snart det er praktisk mulig. Vi følger også nøye med på at fastprisen er på et prisnivå vi mener er fordelaktig for kundene våre.Garantikraftavtaler (spotpris med garantert maksimalpris)


På grunn av meget høye maksimalpriser i sommer og i høst var det vanskelig å opprettholde dette tilbudet fra 1.oktober da gjeldende makspris utløp. Vi følger imidlertid utviklingen meget tett, og vil tilby garantikraft så snart vi får en makspris som vi mener er fordelaktig for kundene våre.