Strømavtalen Garantikraft er midlertidig ikke tilgjengelig.


Det er for tiden ikke mulig å bestille strømavtalen Garantikraft. Prisnivået i sør har påvirket pristaket i hele Norge. Hammerfest Energi har siden i vår forsøkt å forhandle ny avtale for Garantikraft, men har dessverre ikke klart å komme til enighet om et pristak som våre kunder kommer gunstig ut med.


Konsekvensen av dette er at vi midlertidig tar ut Garantikraft fra vår produktportefølje, inntil vi får på plass en avtale som gjør Garantikraft attraktiv igjen.


Eksisterende kunder med strømavtalen Garantikraft vil få direkte informasjon om endring av avtalen, og vi vil informere alle kunder når vi igjen kan tilby strømavtalen Garantikraft.