Eksisterende Spotkraft kunder har fått tilbud om kjøp av Garantikraft per SMS.


Garantikraft er en avtale som sikrer deg mot høye strømpriser, og som sikrer at du får prisen som er lavere enn pristaket når spotprisen er lavere.


  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsvis fakturering
  • Spotpris per time (NO4 for Nord-Norge)
  • Påslag og forsikringspremie i henhold til tilsendt SMS.
  • Fastbeløp 39kr/mnd

Vi tilbyr for tiden ikke dette produktet utenfor NO4 for Nord-Norge. Oppgitte priser er gjeldende for husholdningsforbruk i Nord-Troms og Finnmark. For øvrige kunder kommer 1 øre/kWh i elsertifikat og 25% mva.

Det beste av to verdener! Garantikraft sikrer deg mot høye strømpriser med et øvre pristak som ikke overstiges. Når spotprisen er lavere enn pristaket, betaler du med utgangspunkt i den gjeldende spotpris!


Garantikraft følger til enhver tid den gjeldende markedsprisen (spotprisen). Skulle prisen stige har du trygghet for at din kraftpris ikke vil gå over avtalt pristak. Når kraftprisen går under pristaket igjen, følger din pris automatisk med ned. Garantikraft har ingen bindingstid, og du kan når som helst gå over til et annet produkt!


Prisen på Garantikraft er referert til prisområde NO4 for Nord-Norge. Prisen på Garantikraft inkludert påslaget og skal ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristaket.


Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal: strompris.no


Forbehold;


Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser for drift av kraftvirksomheten.


Slik fungerer pristaket:


Målepunktets gjennomsnittlige spotpris for perioden vil ikke overskride pristaket.


Et eksempel på beregning ved et pristak på 70 øre/kWh:


Er din gjennomsnittlige spotpris for måneden 95 øre/kWh betaler du 70 øre/kWh + fastbeløp og fakturagebyr. Da påslaget er inkludert i pristaket betaler du ikke over 70 øre/kWh. I tillegg vil eventuell strømstøtte bli beregnet uavhengig av dette og være synlig på nettleie-delen av din faktura.


Alt på en faktura? Det fikser vi for deg!


Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering.
Vi har i dag avtale om gjennomfakturering av nettleie med Lucerna, NettiNord, Arva og Luostejok Nett AS.