Hammerfest Energi har aktiviteter innen ulike områder; vannkraftproduksjon, strømsalg, bredbånd, TV, fjernvarme, eiendom og strømnett. Starten på det hele var så tidlig som i 1891, da Hammerfest Elektrisitetsverk var først i Nord-Europa med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk. Det har skjedd mye siden da, men hele tiden har Hammerfest Energi hatt ambisjon om å være en viktig utviklingsaktør i vårt område.


Vi er idag rundt 65 ansatte i Hammerfest og Hasvik, med mange ulike fagfelt. Det som driver oss fremover er ønske om å bidra til utvikling i vårt område, og vi tar derfor en aktiv rolle i både utbygging av infrastruktur og ved å støtte andre aktører som skaper bolyst og aktivitet.
Aktivitet og bolyst

Vi bor og trives i nord, og ønsker utvikling i vår region. Les mer om vår støtte til lokalsamfunnene her.

Produksjon

Vi har kraftproduksjon i tre kraftverk i vårt område, og forvalter mange bygninger og installasjoner. Dyktige medarbeidere sørger for at produksjonen går som planlagt!

Les mer

Driftsavdeling og montøravdeling i Lucerna

Driftsavdelingen og montøravdelingen i Hammerfest og Breivikbotn planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder strømnettet i Hammerfest og Hasvik kommune. Nettselskapet Lucerna har konsesjon på strømnettet i Hammerfest og Hasvik, og selskapet følger strenge krav for dette fra myndighetene. Fra 2021 er navn og profil endret for å skille seg fra resten av konsernet, etter et lovkrav.

Les mer

Hammerfest Energi Bredbånd

Bredbåndsavdelingen planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder fiberbredbånd og trådløst bredbånd i Hammerfest og Hasvik. Vi selger bredbånd og TV-tjenester til husholdninger og bedrifter. Med Nordfiber i ryggen, har vi en stabil og sikker trafikk inn til regionen. I tillegg velger flere store leverandører å etablere datasenter i vårt nett, som gjør at vi når disse tjenestene raskere enn noen gang.

For å kunne levere opp til behov og forventninger til kundene, bygger vi stadig ut bredbåndstilbudet i vårt området. For tiden er vi i avslutningsfasen for fiberutbygging i Hammerfest, og vi er i gang med utbygging av trådløst bredbånd i Repparfjord.

Les mer

Vil du snakke med oss?

De fleste henvendelser går til vårt Kundesenter

Kontaktinformasjon til ledelse og administrasjon:

Gudrun B. Rollefsen
Administrerende direktør
Øyvind Hansen
Driftssjef nettselskapet
Bjørn Oluf Holmgren
Stabssjef, daglig leder Kraftomsetning, Produksjon og Varme
Ina Therese Henriksen
Økonomisjef
Cato Berntsen
Konstituert daglig leder bredbånd
Thomas Øien
HR- og Kvalitetsleder