Hammerfest Energi har aktiviteter innen ulike områder; vannkraftproduksjon, strømsalg, bredbånd, TV, fjernvarme, eiendom og strømnett. Starten på det hele var så tidlig som i 1891, da Hammerfest Elektrisitetsverk var først i Nord-Europa med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk. Det har skjedd mye siden da, men hele tiden har Hammerfest Energi hatt ambisjon om å være en viktig utviklingsaktør i vårt område.


Vi er idag rundt 65 ansatte i Hammerfest og Hasvik, med mange ulike fagfelt. Det som driver oss fremover er ønske om å bidra til utvikling i vårt område, og vi tar derfor en aktiv rolle i både utbygging av infrastruktur og ved å støtte andre aktører som skaper bolyst og aktivitet.
Aktivitet og bolyst

Vi bor og trives i nord, og ønsker utvikling i vår region. Les mer om vår støtte til lokalsamfunnene her.

Årsrapport for 2022

Konsernets årsrapport for 2022 med nøkkeltall for selskapene i Hammerfest Energi-konsernet.

Produksjon

Vi eier og drifter kraftproduksjon i tre vannkraftverk i vårt område, og forvalter mange bygninger og installasjoner.

Les mer

Nettselskapet Lucerna

Avdelingene i Hammerfest og Breivikbotn planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder strømnettet i Hammerfest og Hasvik kommune. Nettselskapet Lucerna har konsesjon på strømnettet i Hammerfest og Hasvik, og selskapet følger strenge krav for dette fra myndighetene. Fra 2021 er navn og profil endret for å skille seg fra resten av konsernet etter et lovkrav, og virksomheten er et av datterselskapene i Hammerfest Energi-konsernet.

Les mer

Hammerfest Energi Bredbånd

Bredbåndsavdelingen planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder fiberbredbånd og trådløst bredbånd i Hammerfest og Hasvik. Vi selger bredbånd og TV-tjenester til husholdninger og bedrifter. Med Nordfiber i ryggen, har vi en stabil og sikker trafikk inn til regionen. I tillegg velger flere store leverandører å etablere datasenter i vårt nett, som gjør at vi når disse tjenestene raskere enn noen gang.

Vi er den lokale aktøren i et marked med stor konkurranse, og vårt fokus er å bidra til bolyst lokalt gjennom å bygge ut på steder som de store har et begrenset tilbud samt å støtte opp om lokale lag og foreninger.

Les mer

Vil du snakke med oss?

De fleste henvendelser går til vårt Kundesenter. Du når oss på telefon, epost, messenger - eller rett og slett ved å komme innom oss i Rossmollgata 50!

Kontaktinformasjon til ledelse og administrasjon:

Gudrun B. Rollefsen
Administrerende direktør
Bjørn Oluf Holmgren
Stabssjef, daglig leder Kraftomsetning, Produksjon og Varme
Cato Berntsen
Konstituert daglig leder bredbånd
Thomas Øien
HR- og Kvalitetsleder