Hammerfest Energi har aktiviteter innen ulike områder; vannkraftproduksjon, strømsalg, bredbånd, TV, fjernvarme, eiendom og strømnett. Starten på det hele var så tidlig som i 1891, da Hammerfest Elektrisitetsverk var først i Nord-Europa med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk. Det har skjedd mye siden da, men hele tiden har Hammerfest Energi hatt ambisjon om å være en viktig utviklingsaktør i vårt område.


Vi er idag rundt 65 ansatte i Hammerfest og Hasvik, med mange ulike fagfelt. Det som driver oss fremover er ønske om å bidra til utvikling i vårt område, og vi tar derfor en aktiv rolle i både utbygging av infrastruktur og ved å støtte andre aktører som skaper bolyst og aktivitet.
Aktivitet og bolyst

Vi bor og trives i nord, og ønsker utvikling i vår region. Les mer om vår støtte til lokalsamfunnene her.

Produksjon

Vi har kraftproduksjon i tre kraftverk i vårt område, og forvalter mange bygninger og installasjoner. Dyktige medarbeidere sørger for at produksjonen går som planlagt!

Les mer

Driftsavdeling og montøravdeling i Lucerna

Driftsavdelingen og montøravdelingen i Hammerfest og Breivikbotn planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder strømnettet i Hammerfest og Hasvik kommune. Nettselskapet Lucerna har konsesjon på strømnettet i Hammerfest og Hasvik, og selskapet følger strenge krav for dette fra myndighetene. Fra 2021 er navn og profil endret for å skille seg fra resten av konsernet, etter et lovkrav.

Les mer

Hammerfest Energi Bredbånd

Bredbåndsavdelingen planlegger utbygginger, drifter og vedlikeholder fiberbredbånd og trådløst bredbånd i Hammerfest og Hasvik. Vi selger bredbånd og TV-tjenester til husholdninger og bedrifter. Med Nordfiber i ryggen, har vi en stabil og sikker trafikk inn til regionen. I tillegg velger flere store leverandører å etablere datasenter i vårt nett, som gjør at vi når disse tjenestene raskere enn noen gang.

For å kunne levere opp til behov og forventninger til kundene, bygger vi stadig ut bredbåndstilbudet i vårt området. For tiden er vi i avslutningsfasen for fiberutbygging i Hammerfest, og vi er i gang med utbygging av trådløst bredbånd i Repparfjord.

Les mer

Vil du snakke med oss?

De fleste henvendelser går til vårt Kundesenter

Kontaktinformasjon til ledelse og administrasjon:

Gudrun B. Rollefsen
Administrerende direktør
Bjørn Oluf Holmgren
Stabssjef, daglig leder Kraftomsetning, Produksjon og Varme
Ina Therese Henriksen
Økonomisjef
Cato Berntsen
Konstituert daglig leder bredbånd
Thomas Øien
HR- og Kvalitetsleder