Din lokale leverandør av kraft, bredbånd og TV.

Strøm

Bredbånd og TV

Fjernvarme og Kraftproduksjon

Nett og nettleie

Stolt historie - med visjoner for fremtiden

Hammerfest Energi er et energikonsern med avdelinger i Hammerfest og Breivikbotn.

Vi skapte de første elektriske gnister i 1891 da vi ble først med elektrisk gatelys i Nord-Europa. Siden da har vi bygget og drevet en moderne strømnett og bredbåndsnett i Hammerfest, Hasvik og Kvalsund, samt fjernvarmenett i Hammerfest.

Vi ønsker også å bidra med gnister for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser, og bidrar primært med viktig infrastruktur i våre kommuner, Hammerfest og Hasvik. Et velfungerende nett både for strøm og bredbånd er viktig for vekst og utvikling alle våre lokalsamfunn. I tillegg deltar vi i enkelte andre selskap som har utvikling i regionen vår som sitt hovedmål. Hvert år setter vi dessuten av et pengebeløp som går til sponsing av lokale lag og foreninger som bidrar til trivsel og aktivitet i Hammerfest og Hasvik, spesielt rettet mot barn og unge.

Med rundt 65 ansatte er vi også en betydelig arbeidsplass i regionen. Les mer om konsernet:

Nyheter