Din lokale leverandør av kraft, bredbånd og TV.

Strøm

Bredbånd og TV

Fjernvarme og Kraftproduksjon

Strømnett

Vil du jobbe med oss?

Hammerfest Energi er et konsern med rundt 65 ansatte. Vi har mange ulike kompetanseområder i konsernet, og vi er alltid på jakt etter dyktige personer som kan bidra til fortsatt utvikling i regionen. Akkurat nå har vi lyst ut flere spennende stillinger!

Stolt historie - med visjoner for fremtiden

Hammerfest Energi er et energikonsern med avdelinger i Hammerfest og Breivikbotn.

Vi skapte de første elektriske gnister i 1891 da vi ble først med elektrisk gatelys i Nord-Europa. Siden da har vi bygget og drevet en moderne strømnett og bredbåndsnett i Hammerfest, Hasvik og Kvalsund, samt fjernvarmenett i Hammerfest.

Vi ønsker også å bidra med gnister for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser, og bidrar primært med viktig infrastruktur i våre kommuner, Hammerfest og Hasvik. Et velfungerende nett både for strøm og bredbånd er viktig for vekst og utvikling alle våre lokalsamfunn. I tillegg deltar vi i enkelte andre selskap som har utvikling i regionen vår som sitt hovedmål. Hvert år setter vi dessuten av et pengebeløp som går til sponsing av lokale lag og foreninger som bidrar til trivsel og aktivitet i Hammerfest og Hasvik, spesielt rettet mot barn og unge.

Med rundt 65 ansatte er vi også en betydelig arbeidsplass i regionen. Les mer om konsernet:

Nyheter