Hammerfest Energi har kraftproduksjon i fire kraftstasjoner på tre forskjellige lokasjoner.


Alle kraftverkene vi drifter er såkalte magasinkraftverk. Disse kjennetegnes med at man lagrer det naturlige tilsiget og kan produsere kraft ved behov. Fallhøyden til vannet er nøkkelen for strømproduksjonen, jo høyere fall desto mindre vann trenger vi. I prinsippet fungerer det som ett batteri. På sommerhalvåret når strømforbruket er lavt har man mye tilsig og vil derved fylle opp magasinene til vinteren når strømforbruket går opp. Det er store fordeler med å kunne lagre energi på en slik måte. Man kan hele tiden regulere produksjonen i takt med forbruket.


Prinsipp kraftproduksjon
Prinsipp kraftproduksjon. Kilde: www.newton.no

Inntaksdammen i Hammerfest


I kraftstasjonen i Hammerfest har det vært produsert strøm siden 1891. Det var denne stasjonen som produserte strøm til gatelysene når Hammerfest var første by i nord Europa med elektriske gatelys! Dette kraftverket forsynte Hammerfest by alene i 50 år. Stasjonen ble ødelagt av tyskerne i 1944 under tvangsevakueringen. Den stasjonen som står der i dag ble bygd i 1946 og har produsert fornybar energi i 75 år. Det er miljøvennlig det!


Kraftstasjon Hammerfest
Energihuset i Hammerfest Foto: Nyvoll Film & Foto

Dagens turbin er på 1,15MVA, og vanlig årsproduksjon er på 5 GWh.
Eggevannet Breivikbotn


Dette er et anlegg som ble bygd etter krigen. Hvor man utnytter en fallhøyde på 70 meter fra Nedre Eggevann. Øvre eggevann tilhører også vassdraget og har en unik flerbuedam i betong.


Effekten er 800 kVA og vanlig årsproduksjon er på 4 GWh.
Porsa


Vi har eierandel i Porsa kraftlag der det er to kraftverk. Når Nedre Porsa ble bygd i 1958 var det Finnmarks største kraftverk. På grunn av størrelsen mente staten at det ikke kunne eies av Hammerfest energi alene og det ble deleid med Alta og Repvåg. Porsa er knutepunktet i strømleveransen til Seiland, Sørøya, hvor Alta og Kvalsund også er tilknyttet. Turbineeffekten er på 16 MVA og normal årsproduksjon er på 60 GWh. Fallhøyde i Nedre Porsa er på 210 m.


Øvre Porsa ble utbygd i 1962, og ble oppgradert i 2017 til en maskin som er mye mer energieffektiv og bruker mindre vann per produserte KWh. Denne har dermed en høyere årsproduksjon, selv om at maskinen var mindre enn den gamle. Størrelsen er på 2 MVA, og normal årsproduksjon er 10 GWh. Fallhøyden er på 53 m.