Om hastighetstesten


Hastighetstesten måler bredbåndshastigheten som du oppnår mellom vår server i Hammerfest og enheten som du tester fra. Vær oppmerksom på at testen kun er ment for å gi en indikasjon på din totale båndbredde, og at resultatet normalt er innenfor 80 - 100 prosent av hastigheten som du har bestilt.

Opplever du at du får varierende hastighet på din internettforbindelse, eller er du bare nysgjerrig på om du får hastigheten som du har bestilt?


Med hastighetstesten får du raskt svar på om hvor rask forbindelsen din er!

Test hastigheten din


Tips: Før du starter testen


For at du skal få det mest pålitelige resultatet på hastighetsmålingen bør du starte testen fra en datamaskin som er tilkoblet din router via kabel. Sjekk deretter at det ikke er noen programmer som kjører i bakgrunnen på datamaskinen (videoavspilling, nedlastinger, oppdateringer o.l.), da dette kan føre til at du får feil resultat på målingen.

Dersom du utfører hastighetstesten via en trådløst forbindelse (WiFi) er det viktig at du har fri sikt mellom datamaskin og router, og at det er god signalstyrke på tilkoblingen. Fysiske hinder og elektroniske forstyrrelser fra ting som TV-apparat, LED-belysning og lignende kan føre til store variasjoner i målingen, og vi anbefaler derfor at du alltid utfører hastighetstesten med en kablet tilkobling slik at du får det mest pålitelige resultatet.