Hammerfest Energi Holding AS er morselskap i konsernet, og ble etablert i 2020 for å ivareta et nytt lovkrav om selskapsmessig skille mellom nettselskap, strømsalg og kraftproduksjon. Morselskapet eies av Hammerfest og Hasvik kommuner, henholdsvis med 90% og 10%.


Vi har hovedkontor i Hammerfest og en montørstasjon i Breivikbotn. Til sammen er vi rundt 65 ansatte som hver dag gjør hva vi kan for at du skal levert de tjenestene du forventer gjennom lokal infrastruktur.


Selskapsstruktur Hammerfest Energi konsern
Hammerfest Energi konsern

Datterselskap med 100% eierskap:


 • Hammerfest Energi AS: etter endringen i 2020 har selskapet nå primært kraftproduksjon som sin aktivitet og eier to kraftverk; ett i Hammerfest og ett i Breivikbotn i Hasvik kommune. I tillegg eier Hammerfest Energi AS 70% av Porsa kraftlag som driver kraftproduksjon i Porsa. Selskapet eier og drifter også de fleste eiendommene i konsernet.
 • Hammerfest Energi Kraftomsetning AS: Selskapet selger strøm til sluttbrukere.
 • Hammerfest Energi Bredbånd AS: Selskapet bygger ut og drifter bredbåndsnett i Hammerfest og Hasvik, i tillegg til TV-tjenester i samarbeid med Telia.
 • Hammerfest Energi Varme AS: Selskapet bygger og drifter fjernvarmeanlegg. Selskapet har ett anlegg i nedenfor Scandic i Hammerfest, som leverer varme til fortau og bygg i Hammerfest sentrum, og et lite anlegg ved Storvannet, som leverer varme til et boligbygg.
 • Lucerna AS: Nettselskap som eier og drifter kraftnettet i Hammerfest og Hasvik kommune. Navnet ble endret i 2021 som følge av nytt lovkrav om nøytralitet (blant annet krav om ulike navn) mellom drift av strømnett og strømsalg.Eierskap i andre selskap


Konsernet er opptatt av utvikling i regionen og har vært involvert i ulike selskap og aktiviteter opp gjennom årene. I 2022 har vi eierandeler i disse selskapene: • Porsa Kraftlag AS

 • Finnmark Kraft AS

 • Pro Barents AS

 • Hammerfest Næringsinvest AS

 • Barentskonferansestiftelsen

 • Ishavslink AS

 • Nettalliansen AS

 • North Energy ASA


Årsrapport for 2022Konsernets årsrapport for 2022 med nøkkeltall for selskapene i Hammerfest Energi-konsernet kan lastes ned her.