Viktig informasjon om våre AirTies-produkter


Produsent av AirTies Air4920 og Air4930 stanset produksjon og salg av modellene for en tid tilbake siden, og på grunn av dette sa vår leverandør opp avtalen med AirTies med virkning fra 31. desember 2020.


Siden den gang har vi jobbet hardt for å fortsette å gi støtte til våre kunder med disse produktene, men det blir stadig mer utfordrende å tilby denne støtten når vi ikke har verktøy og oppdatert programvare som kreves for at vi skal kunne gi våre kunder god hjelp.


Vi må derfor informere om at med virkning fra 1. januar 2024 vil vi dessverre ikke lenger kunne tilby salg eller teknisk støtte på produktene AirTies Air4920 og Air4930.
Vi vil heller ikke kunne bistå med erstatning av skadede eller defekte enheter etter denne datoen.


Kunder som har AirTies Air4920 eller Air4930 fra oss i dag kan selvfølgelig beholde dem, og bruke disse som vanlig.


Om du i framtiden skulle ha behov for hjelp til produktene må du sjekke manualen som fulgte med produktet, eller undersøke support-siden til EyeNetworks:


https://eyenetworks.no/feilsoke-airties-nettverk/

AirTiesAirTies er et WiFi 5 Mesh-system som hjelper deg med å utvide det trådløse dekningsområdet i din bolig.


Førstegangsoppsett

1 Sikkerhetsregler
2 Koble til hovedenheten
3 Slå på alle enheter
4 Vent tre minutter
5 Slå av WiFi på ruter
6 Sett ut enhetene i bolig

Sikkerhetsregler

  • La enhetene stå oppreist og ikke dekk til eller blokker hullene, de gir nødvendig ventilasjon.
  • Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.
  • Enhetene bør ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 40°C.
  • Luftfuktighet bør være mellom 10% og 90%.

Koble til hovedenheten

Koble én AirTies-enhet til ruter med den vedlagte nettverkskabelen (hvit kabel med gul plugg). Uansett hvor mange forskjellige enheter du har i oppsettet ditt, må en av AirTies-enhetene stå tilkoblet ruteren til enhver tid.

Slå på alle enheter

Koble alle AirTies-enhetene til strøm og slå de på.

Vent tre minutter

Enhetene vil nå automatisk koble seg til hverandre, dette kan ta opptil tre minutter. Tilkoblingen er ferdig når lysene på alle enhetene har sluttet å blinke, og nå lyser fast grønt.

Slå av WiFi på ruter

Slå av WiFi-en på din ruter. Dette vil bidra til å redusere støy på nettverket slik at du får best mulig hastighet og dekning på ditt AirTies-nettverk.

Sett ut enhetene i bolig

Du kan nå sette ut AirTies-enhetene i din bolig. Husk at en av AirTies-enhetene må stå tilkoblet ruteren med kabel, mens de andre kan plasseres rundt i boligen din.


Se plasseringsguiden for mer informasjon om hvordan du bør plassere AirTies-enhetene i din bolig.

Hvordan resette AirTies-enheter

For å gjenopprette fabrikkinnstillinger på en enhet:


1. Bruk enden på en metallbinders, tannpirker av plast eller liknende.
2. Press gjenstanden nedover i hullet merket “RESET” på baksiden av enheten i 5 sekunder.
3. Når prosessen er satt i gang, vil lysindikatorene på forsiden av enheten flimre kort, og enheten vil omstarte i løpet av tre minutter.


Dette stiller enhetene tilbake til opprinnelige fabrikkinnstillinger, som betyr at enheter som kom i samme boligpakke, skal være satt opp for mesh sammen, mens tilleggsenheter som ble solgt enkeltstående, må legges til i mesh på nytt.


For å resette hele mesh-nettverket må alle AirTies-enhetene i nettverket resettes i løpet av 1 minutt og 30 sekunder.

Lysstatus for AirTies

Power


Hvit blinking:
Enheten starter opp og er ikke klar.
Hvitt konstant lys:
Enheten er på. Hvis enheten nettopp ble slått på, merk at oppstart tar minst to minutter.
Mørk:
Enheten er slått av.


2.4GHz / 5 GHz


Grønn blinking 5 sek på 0,05 sek av:
Trådløst nett er aktivt og enheten har en sterk mesh-tilkobling.


Rødt konstant lys: Trådløst nett er aktivt, men alle mesh-tilkoblinger er svake.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet i mesh-nettverket for bedre tilkobling.

Av/mørk:
Trådløst nett er inaktivt eller utsatt for midlertidige forstyrrelser.


Grønn synkronisert blinking: WPS-oppkobling pågår. Dette kan ta inntil fem minutter.


Grønt lys: WPS-oppkobling vellykket. Denne statusen er midlertidig og varer i cirka 5 sekunder.


Grønn synkronisert blinking 4 sek på, 4 sek av: Enheten er ikke konfigurert, den har fabrikkinnstillinger og er ikke tilkoblet hjemmenettverket – for eksempel ved at første enhet ikke er koblet med kabel til trådløs ruteren.


Grønt konstant lys: Trådløst nett er aktivt, enheten er konfigurert og ikke tilkoblet mesh. Enheten er ditt første aksesspunkt (koblet med kabel til ruter).


Rød blinking 1 sek på, 1 sek av: Enheten er en del av mesh-nettverket, men finner ingen andre enheter.
Tiltak: Forsikre deg om at alle enheter i mesh-nettverket er slått på og plassert tilstrekkelig nær hverandre.


Rød: WPS-oppkobling mislyktes. Denne statusen er midlertidig og varer i cirka 5 sekunder, før LEDene går tilbake til statusen de hadde før forsøk på WPS-oppkobling.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet som allerede er i mesh-nettverket, og gjenta forsøk på WPS-oppkobling.

App

Ditt AirTies-nettverk kan enkelt administreres via AirTies WiFi-appen. Appen er tilgjengelig i både Google Play Butikk og Apple App Store.