Zhone zNID 2700-seriesONT med 2.4 GHz og 5 GHz WiFi, samt 4x 1Gbps LAN-porter.
Lysstatus på Zhone zNID 2700-series


LOGO
Konstant på: ONT er slått på og klar til bruk.
Blinker (1/sek): ONT er slått på, men ikke klar til bruk ennå.
Mørk: AV/PÅ-bryter er av, eller ingen strømforsyning tilkoblet, eller strømforsyning ikke plugget inn.


WAN
Konstant på:Mottar fibersignal.
Sakte blink (1/sek): Leter etter fibersignal.
Mørk: Mottar ikke fibersignal, eller mangler konfigurasjon.


CONFIG
Konstant på:
OMCI-konfigurering er fullført.
Rask blink (10/sek):
OMCI-konfigurering pågår.
Blinker (1/sek):
SNMP-konfigurering pågår.
Mørk:
Ingen konfigurering (OMCI).


INTERNET
Konstant på: Internettjeneste er tilgjengelig.
Mørk:
Internettjeneste er ikke tilgjengelig (ingen respons fra DNS-server).Annet


Mange av funksjonene i denne ONT-en må konfigureres av våre teknikere. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du behøver hjelp med din Zhone zNID 2700-series.