Fjernvarmesentralen i Hammerfest sentrum
Hammerfest Fjernvarmesentral Foto: Nyvoll Film & Foto

Fjernvarme er en miljøvennlig oppvarming for både private husstander og næringsbygg. I Hammerfest sentrum brukes fjernvarme også til snøsmelting av fortau. Fjernvarme anlegget i Hammerfest ble bygd mellom 2009 og 2012, og er tilgjengelig i sentrum frem til Fjellgata og Breilia Skole, og i området nedenfor Hesteskoblokken.


Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Fjernvarmen som tilbys fra Hammerfest fjernvarmesentral baserer seg på fornybar energi. Måten det gjøres på er at vi henter varme fra omgivelsene som i dette tilfellet er sjøen. Varmepumpen er nøkkelen til at varmesentralen skal være både økonomisk og tilfredsstille fremtidens krav til å være mer miljøvennlig.


Prinsipp for fjernvarme. Kilde: fjernvarme.no

I tillegg til vampepumpen er sentralen utrustet med elektriske kjeler og en gasskjele.Totalt leverer sentralen 8MW ( 1,2 MW sjøvarmepumpe, 3,3MW El.kjeler og 3,5 MW propan)