Slik jobber vi med bærekraft og åpenhet


Vi jobber aktivt med noen av FNs utvalgte bærekraftsmål og har som mål å bidra til mer bærekraftige byer og samfunn.


En viktig del av vår samfunnsrolle er å bidra til vekst og utvikling i Hammerfest og Hasvik gjennom effektiv og bærekraftig bygging og drift av infrastruktur for fornybar energi og elektronisk kommunikasjon, samt salg av tjenester og produkter knyttet til dette. For å kunne gjøre dette må vi også ta del i det grønne skiftet. Det gjør vi blant annet ved å satse på fornybar energi og sikre bærekraftige, energieffektive og fremtidsrettede løsninger.


Våre utvalgte bærekraftsmål:

Vi er i startfasen av kartleggingen av muligheter og tiltak som vil lede oss mot en mer effektiv innsats. Vi er ivrige etter å ta i bruk bærekraftige prinsipper og jobbe aktivt mot disse målene, og vi ser frem til å integrere dem i vår daglige virksomhet. Gjennom vårt bærekraftsarbeid ønsker vi å bidra til en positiv endring og skape en bærekraftig framtid, både for samfunnet og miljøet. Sammen med våre ansatte, partnere og interessenter er vi engasjerte i å levere resultater og gjøre en forskjell.
Redegjørelse etter åpenhetsloven


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. henhold til lovverket skal det forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Styret har derfor vedtatt at selskapet skal oppfylle Åpenhetsloven og klargjort ansvarsforholdene. I 2022 fikk vi på plass rutinen for informasjon rundt dette og tydeliggjøring av våre interne forhold for egne ansatte, mens vi utover i 2023 jobber med kartlegging av eventuell risiko for brudd på menneskerettigheter
eller uanstendige arbeidsforhold eksternt, dvs i leverandørkjeden.


Her kan du lese hele bærekraftsrapporten til Hammerfest Energi


Informasjonskrav som rettes til Hammerfest Energi eller datterselskap om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller melding om forhold som bryter med dette kan sendes inn her;


Send inn informasjonskrav eller melding ifm. åpenhetsloven