Strømavtaler

Velg en enkel og grei strømavtale fra den eneste lokale kraftleverandøren i Hammerfest!

Fastprisavtaler


Det er et sterkt politisk ønske om at kraftselskapene skal tilby
fastprisavtaler for både husholdninger og bedrifter. Foreløpig er mye
uklart rundt rammene for en slik ordning og hvordan dette skal
gjennomføres. Det er en av årsakene til at mange selskap ikke tilbyr
fastprisavtaler foreløpig. Dette gjelder også Hammerfest Energi, men vi
har som mål å kunne tilby fastprisavtaler så snart det er praktisk
mulig. Vi følger også nøye med på at fastprisen er på et prisnivå vi
mener er fordelaktig for kundene våre.Garantikraftavtaler (spotpris med garantert maksimalpris)


På grunn av meget høye maksimalpriser i sommer og i høst var det vanskelig
å opprettholde dette tilbudet fra 1.oktober da gjeldende makspris
utløpte. Vi følger imidlertid utviklingen meget tett, og vil tilby
garantikraft så snart vi får en makspris som vi mener er fordelaktig for
kundene våre.

Min Side

Med Min Side får du oversikt over ditt forbruk, fakturaer og mer!


Nyheter