Inteno EG400


En liten og moderne WiFi 5-ruter.


Hvordan logge deg inn på ruteren

1. Trykk på knappen for å gå til innloggingssiden for din ruter. Alternativt kan du skrive inn følgende nettadresse i din nettleser: http://192.168.3.1/

2. Logg inn med brukernavn "user" og passord "user".

Endre navn og passord på ditt WiFi-nettverk

Etter du har logget deg inn på ruteren så trykker du på den lille blyanten for nettverket som du ønsker å gjøre endringer på. I feltet "Wifi network name (SSID)" legger du inn ditt ny nettverksnavn, og nytt passord kan legges inn under "Wifi key (Passowrd)".

Skru på/av WiFi-nettverket

Etter du har logget deg inn på ruteren så trykker du på den lille blyanten for nettverket som du ønsker å gjøre endringer på. Sett "Enabled" til "OFF" eller omvendt for å skru av og på WiFi-nettverket.