Informasjon om strømbrudd og planlagte utkoblinger publiseres via ditt lokale nettselskap. Her finner du en oversikt over nettselskapene i Troms og Finnmark.
OmrådeNettselskapLenke

Hammerfest og Hasvik kommune

Lucerna AS
www.lucerna.no/driftsmeldinger
Porsanger og Nordkapp
NettiNord AS
www.nettinord.no/driftsmeldinger
Loppa, Kautokeina og Nord-Troms
Vissi AS
www.vissi.no/strombrudd
Alta, Øksfjord og Kvænangen
Alut AS
www.alut.no/driftsmeldinger
Porsanger og Karasjok
Luostejok Nett AS
nett.lksa.no/driftslogg
TromsArva ASwww.arva.no/stromstans
NordkynNordkyn Kraftlag SAwww.nordkyn-kraftlag.no