1 Restart modem
2 Sjekk kabler
3 Annet modem?
4 Kontakt kundeservice

Restart modem


Slå av modemet ved å benytte AV/PÅ-knappen på baksiden av modemet. Vent 1 minutt før du slår modemet på igjen. Etter at modemet har startet opp vil det være grønt lys i POWER og WAN-lampen på forsiden av modemet. Dersom du benytter WiFi fra modemet skal det også være lys i 2.4G- og 5G-lampene.


OBS: Modem av typen cnPilot (avbildet i innledningen) må aldri resettes, med mindre dette er avtalt med våre teknikere på forhånd. Disse modemene er ferdig konfigurert av våre teknikere ved leveranse, og dersom modemet resettes vil modemet miste denne konfigurasjonen.

Sjekk kabler


Sjekk at nettverkskabelen mellom modem og antenne står godt koblet i WAN-porten på modemet. WAN-porten er merket med blått omriss. Kontroller samtidig at kabelen ikke har noen synlige kutt eller klemskader.

Annet modem?

Dersom du benytter en annen type modem er sannsynligheten stor for at du i tillegg har et PoE-adapter tilkoblet mellom antenne og modem. PoE-adapteret benyttes for å kunne levere strøm til antennen. I slike tilfeller må du også kontrollere at nettverkskablene er godt koblet til i PoE-adapteret, og at adapteret er tilkoblet strøm. Som regel vil du kunne se et grønt lys på PoE-adapteret når den mottar strøm fra stikkontakten.

Kontakt kundeservice

Om du fremdeles ikke klarer å koble deg til internett etter å ha fulgt veilederen bør du ta kontakt med vårt kundesenter slik at vi kan hjelpe deg med videre feilsøk.

Kontakt oss