Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Styret

Hammerfest Energi AS / Hammerfest Energi Nett AS

Leif Vidar Olsen
 Styreleder
Berit Hågensen  Nestleder
Hanne Linaker
 Styremedlem
Andreas Veum Gamst  Styremedlem
Eirihn Keuer  Styremedlem
Rune Mikalsen  Styremedlem
Erik Arnesen  Styremedlem
Øystein Larsen  Ansattes rep.
Forsiden