Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

GarantiKraft

garantikraft_ikon

I tillegg til Standard Kraftleveringsvtale gjelder følgende betingelse for vår produkt GarantiKraft

Prisen på GarantiKraft er vår innkjøpspris i spotmarkedet for hver avregningsperiode med tillegg av risikopremie og vårt påslag som totalt utgjør 4,31 øre pr. kWh. Pristaket gjelder for angitt tidsperiode.Hammerfest Energi Kraftomsetning AS vil i god tid før ny perioden starter informere deg om eventuelt nytt pristak.

Prisen på Garantikraft inkl. påslag skal ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristak.
Fastbeløp per anlegg/måler er fra kr 39,- per måned.

Papirgebyr kr 39,- kommer i tillegg for de som ikke har eFaktura, ePostfaktura eller SMS faktura.

For privat husholdning er pristaket 52,30 øre/kWh fra 01.10.2020.
For næring avtales pristak i hvert enkelt tilfelle.

 

 

Nye avtaler inkluderer strømforsikringen Trippelgaranti

 
Forsiden