Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

GarantiKraft

garantikraft_ikon

I tillegg til Standard Kraftleveringsvtale gjelder følgende betingelse for vår produkt GarantiKraft

Vårt påslag på NordPool spotpris blir fra 01.06.2022 totalt 4,61 øre/kWh. Dette inkluderer nå våre innkjøpskostnader slik at samlet påslag er uendret. Pristaket gjelder for angitt tidsperiode. Hammerfest Energi Kraftomsetning AS vil i god tid før ny perioden starter informere deg om eventuelt nytt pristak.

Prisen på Garantikraft inkl. påslag skal ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristak.
Fastbeløp per anlegg/måler er fra kr 39,- per måned.

Papirgebyr kr 39,- kommer i tillegg for de som ikke har eFaktura, ePostfaktura eller SMS faktura.

For privat husholdning er pristaket 132,8 øre/kWh fra 01.10.2021.
For næring avtales pristak i hvert enkelt tilfelle.

 

 

Nye avtaler inkluderer strømforsikringen Trippelgaranti

 
Forsiden