Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Spotkraft

spotkraft_ikon
I tillegg til Standard Kraftleveringsavtale gjelder følgende betingelse for vår produkt SpotKraft

For privat husholdning:
Prisen er vår innkjøpspris i spotmarkedet for hver avregningsperiode med tillegg av påslag 0,99 øre/kWh.
Fastbeløp per anlegg/måler er fra kr 39,- per måned. Papirgebyr kr 39,- kommer i tillegg for de som ikke har eFaktura, ePostfaktura eller SMS faktura
 

For næring avtales prising i hvert enkelt tilfelle.

 

Nye avtaler inkluderer strømforsikringen Trippelgaranti.


Forsiden