Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Trippelgaranti

Med Trippelgaranti får du en ekstra trygghet i hverdagen, og du slipper å bekymre deg for strømregningen om du blir syk, arbeidsledig eller lynet slår ned. Trippelgaranti er kostnadsfritt for deg de 3 første månedene, deretter koster den kun 1 krone og 50 øre dagen. Tjenesten er helt uforpliktende, og du kan når som helst avbestille hvis du ønsker det.

Ingen regning fra oss hvis du blir syk*

Blir du syk får du ingen regning fra oss i inntil 6 måneder. Maks beløp per måned er 5000,- Strømforsikringen gjelder både kraftkjøp og nettleie.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig*

Blir du arbeidsledig får du ingen regning fra oss i inntil 6 måneder. Maks beløp per måned er 5000,- Strømforsikringen gjelder både kraftkjøp og nettleien.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned*

Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen, men du må likevel ofte betale en betydelig egenandel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil 4000,-

For detaljerte betingelser og *kriterier for oppfyllelse av vilkårene i avtalen se vilkår strømforsikring.


Fra 1. desember 2020 overtar AmTrust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre. 
Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides også slik at det gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for personer som ikke er i arbeid. Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.

 

Skademeldingsskjema (Access Code: Dinskade)

 


he_trippelgaranti_500px
Forsiden