Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Organisering

illustrasjon_konsern-2

Nett

Selskapet er et av Finnmarks største nettselskap og har ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging av distribusjons og regionalnettet i Hammerfest, Kvalsund og Hasvik.

Hammerfest Energi Nett har som følge av petroleumsaktiviteten i nord fått en sentral rolle i energiforsyningen til både Snøhvit-anlegget og Goliat-feltet

Kraftomsetning

Våre kunder trenger ikke bare nett fram til der de bor. Strømmen som brukes må handles et sted.

Vi synes det er viktig at vi kan tilby våre kunder et totalprodukt. Derfor valgte vi i 2010 å starte opp igjen med kraftomsetning.

Kundeveksten så langt tyder på at våre kunder setter pris på å kunne kjøpe fra en lokal og prisgunstig kraftelverandør.

Bredbånd

I 2010 ble Fikas Bredbånd en del av Hammerfest Energi. Gjennom dette oppkjøpet kan Hammerfest Energi tilby en komplett pakke av kommunikasjons- og energiprodukter til våre kunder.

Selskapet er markedsleder i Hammerfest og tilbyr digital-tv, bredbånd og telefoni til bedrift- og privatkunder i Hammerfest. Selskapet bygger ut alle nye boligfelt med fibernett.

Majoriteten avkunder i Hammerfest får sine produkter over et velprøvd hybrid-fibernett. De neste årene skal selskapet bygge ut fibernett i Kvalsund og Hasvik kommune.

Varme

Da sentrumsgatene i Hammerfest skulle renoveres bød muligheten seg for å bygge et rørsystem for å levere vannbåren energi til kunder i området. Selskapet har siden 2009 prosjektert og bygget ut fjernvarme i sentrum. Anlegget vil levere ca. 8 GWh pr. år. Fortauene i sentrum vil også bli varmet opp med fjernvarme – dermed vil man ha snøfrie fortau i store deler av Hammerfest sentrum.
Anlegget vil idriftsettes i 2012

Forsiden