Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Nå blir det enklere å være strømkunde

Elhub er Statnetts nye sentrale database for måleverdier og markedsprosesser. Det er en nasjonal datahub, og inneholder data om alle strømkunder i Norge og deres målepunkt. Både kunde, netteier og kraftleverandør har tilgang til Elhub. Elhub settes i drift 18. februar 2019.

 

Når Elhub settes i drift, endres rutinene for å melde fra om flytting, eller oppdatere kontaktinformasjon. Da er det kraftleverandøren din du må kontakte om dette.

 

Overgang

I forbindelse med overgangen fra dagens system til Elhub, vil det i perioden 23 januar-18 februar innføres en frysperiode, der det ikke vil være mulig å endre kraftleverandør. Når Elhub settes i drift 18. februar, er det igjen fritt fram for å velge seg en ny kraftleverandør.

 

Hva er nytt?

 

Flytting/Opphør

I dag gir de aller fleste beskjed om flytting etter at de har flyttet. Fram til i dag har det vært den mest praktiske løsningen, siden vi har vært avhengig av målerstand på flyttedato.

Nå når de automatiske målerne er kommet på plass, kan vi enkelt hente inn korrekt målerstand på flyttedato. Hovedregelen fra nå er derfor; meld fra om opphør og flytting til din kraftleverandør i god tid før du flytter.

Fødselsnummer/Organisasjonsnummer

Alle strømkunder må være registrert med fødselsnummer, organisasjonsnummer, eller gyldig D-nummer.  Ved inngåelse av strømleveringsavtale sørger strømleverandør for at samme person knyttes til nettleieavtalen. Kontakt din valgte kraftleverandør for å inngå en strømleveringsavtale.

 

Oppdatere kundeopplysninger

Hammerfest Energi Nett vil ikke lenger få anledning til å registrere endringer i kundeopplysninger når Elhub er satt i drift. I stedet vil vi motta meldinger fra kraftleverandørene via Elhub, sånn at kundeopplysninger holdes oppdatert også i vårt kundesystem. Kraftleverandøren vil også sende oss meldinger om inn- og utflyttinger for kundene de har i vårt område.

Et av målene med innføringen av Elhub er at du som kunde skal få ett kontaktpunkt å forholde deg til for alle «ikke-tekniske» spørsmål. 

Kunder har også tilgang til Elhub

Via egen pålogging har kunder også lesetilgang til sine måler- og kundedata i Elhub. Logg på her: plugin.elhub.no (bruk elektronisk id som f.eks. MinID eller bank-ID).

 

Hvem skal du kontakte om hva?

Kontakt kraftleverandør om:

Kontakt Hammerfest Energi Nett om:

Flytting

Opphør

Fakturaadresse

Mobilnummer

Epostadresse

Måleren din

Nytilknytning/byggestrømskap

Spenningsklager

Jordfeil

Gravemelding

Planlagte strømutkoblinger

Strømbrudd

Tekniske forhold rundt ditt anlegg

Spørsmål om faktura sendt fra Hammerfest Energi Nett

Hammerfest Energi Nett kontaktes på

  • firmapost@hammerfestenergi.no
  • Tlf 78412345

Mer informasjon om Elhub finner du her:

Statnett

NVE

Elhub

Forsiden