Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Flomfare og beredskap

Det har vært en del fokus i media om flomfare på grunn av mye snø i fjellet. Flomfare avhenger generelt av akkumulert snømengde, samt nedbør- og lufttemperatur i snøsmelteperioden.

Hammerfest Energi er satt til å ha flomberedskap i våre regulerte vassdrag, det vil si Eggevassdraget i Breivikbotn, Hammerfestvassdraget i Hammerfest, og Porsavassdraget i Porsa. Det er ikke overhengende flomfare i noen av disse vassdragene. Dette skyldes at alle vannmagasin var tomme når snøsmelting startet, og at terrenget i seg selv er flombegrensende i alle disse vassdragene.

På bakgrunn av ovenstående har det ikke vært nødvendig for Hammerfest Energi å iverksette flomberedskap utover rutinemessig overvåkning.


Forsiden