Forstå din faktura
På første side av fakturaen finner du den viktigste informasjonen:


  • Totalsummen du må betale
  • Betalingsfrist
  • Betalingsinformasjon: KID- og kontonummer
  • Fakturanummer (unikt nummer per faktura)


På side to av fakturaen finner du mer spesifisert informasjon:


  • Hvilke produkter du betaler for, og for hvilken tidsperiode
  • Eventuelle rabatter og gebyrer

Vi forskuddsfakturerer våre bredbåndskunder, slik at fakturaen du mottar gjelder den kommende måneden. Kraft faktureres etterskuddsvis etter forbruk.


• Se dine fakturaer på Min side


Fakturagebyr


Mottar du fakturaen din per brev eller på e-post, vil den inkludere et fakturagebyr. Du slipper å betale fakturagebyr dersom du oppretter AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i nettbanken din.


• Les mer om eFaktura og AvtaleGiro


Betalingsfrist


Fra du mottar fakturaen fra oss, har du 14 dager på å betale denne. Dersom du har behov for betalingsutsettelse på en faktura, ta kontakt med oss før forfallsdato så kan vi hjelpe deg med dette.


• Les mer om forsinket betaling