Personvernerklæring


Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.


Hammerfest Energi ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.Behandlingsansvarlig


Hammerfest Energi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Hammerfest Energi. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.Behandlingsgrunnlaget


Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.


Hammerfest Energi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din netteier. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din netteier kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Hammerfest Energi innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.Oppbevaring og lagring av personopplysninger


Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.


Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hammerfest Energi har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale https://hammerfestenergi.no/betingelser-strom, https://hammerfestenergi.no/uploads/HEB/2023.03.27-Generelle-abonnementsvilkar.pdf, samtykke eller hjemmel i lov. Når Hammerfest Energi ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt


Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:


a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.


Vi viser til Energi Norges standardavtale for kraftleveranse §1-6 og lov om elektronisk kommunikasjon §2-9 om taushetsplikt.Cookies


Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker https://hammerfestenergi.no/ . De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted. Se også https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/Google Analytics


Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.


Ved bruk av analysetjenester som for eksempel Google Analytics (GA) må det tas visse hensyn. Selskapet må forvisse seg om at det er de som eier GA kontoen. Om ikke må denne flyttes tilbake til selskapet. Hvis kundeopplysninger sendes i klartekst til GA er dette regnet som brudd på GA sine vilkår og alle data for perioden vil bli slettet. Se også: https://www.google.com/analytics/terms/no.html


For å rette seg etter samtykketeksten i GDPR må samtykket til bruk av informasjonskapsler logges/lagres.Innsyn og rettigheter


Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Hammerfest Energi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.