Søk om sponsormidler

Søknad om sponsormidler for 2023 må sendes til oss innen 1. mars 2023.


Dette støtter vi:  1. Lag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner som skaper aktivitet og/eller bolyst i Hammerfest og Hasvik kommune.

  2. Barne- og ungdomsaktivitet vil bli prioritert.


Støtte gis ikke til:  • Generell drift

  • Livssyn- og politiske organisasjoner

  • Påbegynte/gjennomførte prosjekter

  • Oppgaver som er det offentliges ansvar

  • Kommersielle formål med vinning for enkeltpersoner

  • Sponsing av enkeltpersoner

Opplysninger om søker
* obligatorisk informasjon