Dette støtter vi:  1. Lag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner som skaper aktivitet og/eller bolyst i Hammerfest og Hasvik kommune.

  2. Barne- og ungdomsaktivitet vil bli prioritert.


Støtte gis ikke til:


  • Livssyn- og politiske organisasjoner
  • Påbegynte/gjennomførte prosjekter
  • Oppgaver som er det offentliges ansvar
  • Kommersielle formål med vinning for enkeltpersoner
  • Sponsing av enkeltpersoner
  • Russebusser/biler

Bilde av 11 skiløpere på ski som løfter stikkene i været for fotografen
Hammerfest Skiklubb
Søknad om sponsormidler
Opplysninger om søker
* obligatorisk informasjon