Dette støtter vi:  1. Lag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner som skaper aktivitet og/eller bolyst i Hammerfest og Hasvik kommune.

  2. Barne- og ungdomsaktivitet vil bli prioritert.


Støtte gis ikke til:
  • Livssyn- og politiske organisasjoner

  • Påbegynte/gjennomførte prosjekter

  • Oppgaver som er det offentliges ansvar

  • Kommersielle formål med vinning for enkeltpersoner

  • Sponsing av enkeltpersoner


Bilde av 11 skiløpere på ski som løfter stikkene i været for fotografen
Hammerfest Skiklubb
Søknad om sponsormidler
Opplysninger om søker
* obligatorisk informasjon