Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Lokalkraft

 

Avtalen kan ikke lenger bestilles. Avtalen var kun mulig å bestille i kampanjeperioden under Hammmerfestdagene som løp fra 13.07.2020 til 20.07.2020.

I tillegg til Standard Kraftleveringsavtale gjelder følgende betingelse for vårt produkt Lokalkraft:

Lokalkraftavtalen kan kun bestilles av nye kunder og de som har Spotkraftavtale. 

Fastbeløp pr. anlegg/måler er fra 01.05.2019 kr 299.- pr år.

Lokalkraftavtalen varer i 1 år fra kontraktens oppstartsdato, når avtalen utløper blir vilkårene satt til standard Garantikraftvilkår. Du er da garantert å få en kraftpris under et garantert pristak. 

Pristaket er på 52,3 øre/kWh og gjelder til 30.9.2021.

Avtalen er bindende i 12 mnd. fra kontraktsdato, ved avbrudd vil det påløpe avbruddsgebyr. Avbruddsgebyr er for tiden kr. 1200,- for kontrakter med mer enn 6 mnd. løpetid igjen, og kr. 600,- for kontrakter med mindre enn 6 mnd. løpetid igjen. 

Forsiden