Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

Lokalkraft

 

I tillegg til Standard Kraftleveringsavtale gjelder følgende betingelse for vårt produkt Lokalkraft:

Lokalkraftavtalen kan kun bestilles av nye kunder og de som har Spotkraftavtale. Avtalen kan kun bestilles i tidsrommet: 1 - 31 Desember 2018.

Fastbeløp pr. anlegg/måler er fra 01.12.2018 kr 299.- pr år.

Lokalkraftavtalen varer i 1 år fra kontraktens oppstartsdato, når avtalen utløper blir vilkårene satt til standard Garantikraftvilkår.

Prisen for Lokalkraft er vår innkjøpspris i spotmarkedet for kraft med pristak 65,5 øre/kwh justert for forbruksprofil. Prisen for Lokalkraft vil ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristak.

Pristak fra 01.10.2018 er 65,5 øre/kwh.

Avtalen er bindende i 12 mnd. fra kontraktsdato, ved avbrudd vil det påløpe avbruddsgebyr. Avbruddsgebyr er for tiden 1200.- for kontrakter med mer enn 6 mnd. løpetid igjen og 600.- for kontrakter med mindre enn 6 mnd. løpetid igjen.

 

BESTILL LOKALKRAFT med å sende SMS: HEN LOKALKRAFT til 26166

Forsiden