1 Feiloppsatt e-postkonto?
2 Full e-post innboks?
3 Windows Live Mail?

Feiloppsatt e-postkonto?

Sjekk først om e-posten har kommet inn webmail-løsningen vår. Dersom du finner e-posten i webmailen så kan det være at e-post kontoen din er satt opp feil i e-post programmet som du bruker. Dersom dette er tilfelle kan du forsøke å fjerne e-postkontoen og legge den til på nytt.


Gå til våre veiledningssider for oppsett av e-post dersom du behøver hjelp til å sette opp e-post kontoen på nytt.

Full e-post innboks?

Om du ikke kan motta e-post (men du kan fremdeles sende e-post) kan det tyde på at e-post innboksen din er full. Hver e-postkonto har en begrenset mengde lagringsplass, og når denne blir full så vil du ikke lenger motta ny e-post.


Du kan enkelt løse problemet ved å logge deg inn på webmail-løsningen vår, og slette gammel e-post derfra. Du vil da frigjøre plass til nye e-poster og dermed kunne motta e-post som før.

Windows Live Mail?

Bruker du Windows Live Mail? Windows Live Mail var inkludert i Windows 7, Windows Server 2008 R2 og Windows 8. E-post klienten fungerer ikke lenger med e-post løsningen knyttet til fikas.no, og du vil få feilmelding om at du ikke kan sende eller motta e-post.


For å løse problemet må du ta i bruk et nyere e-post program (som regel er dette inkludert i ditt operativ system), eller så kan du benytte vår webmail løsning.