Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

garantikraft_ikon

GarantiKraft

Det beste av to verdener! Garantikraft sikrer deg mot høye strømpriser med et øvre pristak som ikke overstiges. Når spotprisen er lavere enn pristaket, betaler du med utgangspunkt i den gjeldende spotpris!

Garantikraft følger til enhver tid den gjeldende markedsprisen (spotprisen). Skulle prisen stige har du trygghet for at din kraftpris ikke vil gå over avtalt pristak. Når kraftprisen går under pristaket igjen, følger din pris automatisk med ned. Garantikraft har ingen bindingstid, og du kan når som helst gå over til et annet produkt!

Prisen på GarantiKraft er vår innkjøpspris i spotmarkedet for hver avregningperiode med tillegg av risikopremie og vårt påslag

Prisen på GarantiKraft inkludert påslaget skal ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristaket.


Nye GarantiKraftavtaler inkluderer også strømforsikringen Trippelgaranti fra 01.10.17.

 

Vilkårene for Garantikraftavtalen finner du her.


Det beste av to verdener! Garantikraft sikrer deg mot høye strømpriser med et øvre pristak som ikke overstiges. Når spotprisen er lavere enn pristaket, betaler du med utgangspunkt i den gjeldende spotpris!
Spotpris
4,61
0,00
39,00
39,00
Etterskudd

Avtalen har pristak på 132,8 øre/kWh som gjelder fra 01.10.2021.

Bestill

Forsiden