Skal du flytte ut av boligen som du har bodd i? Da kan du benytte skjemaet under for å melde i fra om dette.Informasjon om gyldige datoer for utflytting

Utflytting kan kun tilbakedateres innenfor 30 dager. Dersom din flyttemelding skal gjelde for tid som går lenger tilbake enn 30 dager så må du ta kontakt med ditt nettselskap.

Meldt om utflytting
Informasjon om utflytter
Informasjon om ny beboer
Informasjon om måler
* obligatorisk informasjon