Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Fiber til Akkarfjord

bismarvik-519x75

Akkarfjord er det siste tilskuddet i våre fiberprosjekt.

Hammerfest Energi bygde i 2012 fibernett til Akkarfjord. Hele bygda kan knytte seg til nettet. 


Videre skal vi bygge fibersamband opp til Høyde 296.
Prosjektet er et samarbeid med Hammerfest kommune og Eni Norge.


Forsiden