Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Fakta om oss

tilweb3
Hammerfest Energi er et energikonsern med hovedkontor i energibyen Hammerfest.

Vi skapte de første elektriske gnister i 1891 da vi ble først med elektrisk gatelys i Nord-Europa. Siden da har vi bygd og drevet en moderne strømnett i Hammerfest, Hasvik og Kvalsund.

Vi ønsker også å bidra med gnister for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser.Våre eierkommuner Hammerfest og Hasvik er sentral i disse prosessene. Vi forsøker å bidra med infrastruktur, kompetanse og kapital for å skape noe nytt.

Med over 60 ansatte er vi også en betydelig arbeidsplass i regionen.
Forsiden