Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Ansatte

Avdeling Stilling/funksjon Mobilnr IP-/privatnr E-postadresse


Bredbånd

Bjarne Kristiansen Prosjektleder Bredbånd 930 77 788 784 28 229 bjarne.kristiansen@hammerfestenergi.no
Bjørn Arild Hjellnes Planlegger Bredbånd 954 94 910 784 28 218 bjorn.arild.hjellnes@hammerfestenergi.no
Bjørn Myrland Hansen IKT / Bredbånd
  bjornh@hammerfestenergi.no
Cato Berntsen Planlegger 400 43 393 cato.berntsen@hammerfestenergi.no
Odd Roald Helsing Prosjektkoordinator     odd.roald.helsing@hammerfestenergi.no
Magne Eliassen IKT / Siv. ing / Bredbånd 976 86 461   magne.eliassen@hammerfestenergi.no 
Rune Holthe Montør Bredbånd 412 06 681 rune.holthe@hammerfestenergi.no
Svein Hansen Montør Bredbånd 930 98 088 svein.hansen@hammerfestenergi.no
Kjetil Aslaksen Montør Bredbånd
907 37 317   kjetil.aslaksen@hammerfestenergi.no
Jens Rønquist Montør Bredbånd     jens.roenquist@hammerfestenergi.no
Nikolai Henriksen Montør Bredbånd
    nikolai.henriksen@hammerfestenergi.no


Drift

 

 

 

Aleksander Øverli  Energimontør 962 02 316 aleksander.overli@hammerfestenergi.no
Arve Nilsen Energimontør, Breivikbotn 908 29 375 arve.nilsen@hammerfestenergi.no
Frank Skjeldnes Ingeniør, kart 901 73 887 784 28 211 frank.skjeldnes@hammerfestenergi.no
Geir Klemetsen Ingeniør, Planlegger 400 35 976 784 28 216 geir.klemetsen@hammerfestenergi.no
Vegar Holmgren Ingeniør, Planlegger 915 23 766    vegar.holmgren@hammerfestenergi.no
Hans Terje Sæther Energimontør, Breivikbotn 951 00 267 hans.terje.sather@hammerfestenergi.no
Jan Kåre Moen Fagarbeider 950 45 660 jan.kare.moen@hammerfestenergi.no
Jan Tore Mathisen Montørleder 911 10 991 784 28 219 jan.tore.mathisen@hammerfestenergi.no
Jostein Jæger Energimontør 975 25 046 jostein.jager@hammerfestenergi.no
Kjell Jensen Ledningsmester 913 02 668 784 28 232 kjell.jensen@hammerfestenergi.no
Kristian Holan Energimontør 467 69 512 kristian.holand@hammerfestenergi.no
Morten Pedersen Lavspentmontør 957 72 295 morten.pedersen@hammerfestenergi.no
Rune Strømme Planting Energimontør 907 59 334 488 94 688 rune.planting@hammerfestenergi.no
Sigbjørn Moe Montørformann 907 17 651 784 28 228 sigbjorn.moe@hammerfestenergi.no
Stian Hjellnes Zachariassen Energimontør 928 13 569 stian.hjellnes.zachariassen@hammerfestenergi.no
Stian Nilsen Energimontør 928 69 164 stian.nilsen@hammerfestenergi.no
Trond Borch Energimontør 959 34 426 trond.borch@hammerfestenergi.no
Trond Mortensen Leder Nettservice 952 29 630 784 28 230 trond.mortensen@hammerfestenergi.no
Øystein Larsen Senioringeniør 971 19 081 oystein.larsen@hammerfestenergi.no
Sondre Berg Reinholdsen Energimontør 971 52 839   sondre.reinholdtsen@hammerfestenergi.no
Susanne Hansen Energimontør 909 65 141   susanne.hansen@hammerfestenergi.no
Børge Alexander Danielsen Energimontørlærling     borge.danielsen@hammerfestenergi.no
Stian Jæger Lavspentmontør
906 74 094
  stian.jaeger@hammerfestenergi.no
Ivar Monsen Energi- og målermontør 472 92 520   ivar.monsen@hammerfestenergi.no
Jonas Andersen
Lavspentmontør
476 65 513   jonas.andersen@hammerfestenergi.no


HMS

         


IKT

 

 

 

 

Heidi Heggelund IKT, Siv.ing, Prosjektleder AMS 480 59 033 784 28 217 heidi.heggelund@hammerfestenergi.no
Simen Fredriksen IKT Servicemedarbeider     simen.fredriksen@hammerfestenergi.no
         


Kundesenter

Margrethe Nilsen Kundesenterleder 784 28200 margrethe@hammerfestenergi.no
Geir Vidar Andreassen Kunderådgiver 784 28200   geir.vidar.andreassen@hammerfestenergi.no
Johnny Bernhart Nilsen              Kunderådgiver 784 28200 johnny.nilsen@hammerfestenergi.no
Kristine Småvik Kundesentermedarbeider 784 28200   kristine.smavik@hammerfestenergi.no
Glenn Sandvik Kunderådgiver 784 28200   glenn.sandvik@hammerfestenergi.no
Christer André Olsen Kunderådgiver 784 28200   christer.olsen@hammerfestenergi.no
         


Salg og marked

 

 

 

 

Trond Henriksen
Salgs- og markedsansvarlig 997 44 381
trond.henriksen@hammerfestenergi.no


Ledelse

Gudrun Rollefsen 

Administrerende Direktør 975 01 733 784 28 201 gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no
Bjørn Oluf Holmgren

Daglig leder Kraftomsetning og Fjernvarme, Porsa Kraftlag

913 70 001 784 28 215 bjorn.oluf.holmgren@hammerfestenergi.no
Ina Terese Henriksen Økonomisjef
952 12 213 784 28 204 ina.henriksen@hammerfestenergi.no
Øyvind Hansen Driftsleder og Driftsjef 907 74 036 784 28 233 oyvind.hansen@hammerfestenergi.no
Sigurd Helsing Daglig leder Bredbånd 975 42 525 784 28 210 sigurd.helsing@hammerfestenergi.no


Produksjon

Ingvar Storslett Maskinist, Porsa 413 14 672 ingvar.storslett@hammerfestenergi.no
Ståle Løvik Maskinist, Porsa 958 46 140   stale.lovik@hammerfestenergi.no
         


Stab

Frank Mortensen EL-sikkerhetsingeniør, Fagleder 402 12 701 784 28 214 frank.mortensen@hammerfestenergi.no
Johnny Ring Lageransvarlig 404 71 345 784 28 221 johnny.ring@hammerfestenergi.no
Robert Sjursen EL-sikkerhetsingeniør 950 24 300   robert.sjursen@hammerfestenergi.no
Sture Pedersen Vedlikeholdsleder 911 28 775 784 28 231 sture.pedersen@hammerfestenergi.no
         

Økonomi
Ann Line Kristoffersen Regnskap 924 31 501 784 28 203 ann.line.kristoffersen@hammerfestenergi.no
Christine Bårdsen Lønn 916 91 228 784 28 202 christine.bardsen@hammerfestenergi.no
Lene Sjursen Controller 924 70 204 784 28 207 lene.sjursen@hammerfestenergi.no

Forsiden