Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Fare for høye brøytekanter

Hammerfest Energi har åpnet veien opp til Vestfjelldammen. Veien er kun åpen for motorkjøretøy i forbindelse med planlagt arbeide på VestFjelldammen.

Vi ber folk som beveger seg i området om å være oppmerksom på til dels meget høye brøytekanter.

Forsiden