Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

garantikraft

Beregning av spotpris i våre strømavtaler

Vi har fått spørsmål om hvordan spotprisen blir beregnet i våre strømavtaler. Vi følger det som har vært bransjestandard i mange år. Spotprisen som framkommer på månedsfakturen er en gjennomsnittspris som er basert på alle timesprisene og vektet utfra forbruket til alle kundene med samme strømavtale. Med andre ord vil timer med høyt samla forbruk få en større vekt i gjennomsnittsberegningen enn timer med lavt forbruk. Timespotprisen baseres på priser fra NordPool. Dette medfører at den enkelte får en fast pris hver måned i stedet for en pris som varierer fra time til time. For ordens skyld: denne metoden gir ingen ekstra inntekt for Hammerfest Energi, men har altså vært den vanlige måten å beregne spotpris på i strømavtaler, både på innkjøp og salg.
 
Mange etterspør nå om å få kjøpe sin kraft etter timespotpris slik at man selv kan påvirke strømregningen direkte ved å tilpasse forbruket i løpet av døgnet. Vi planlegger en slik løsning akkurat nå og legger opp til at dette vil bli klart i februar. Info vil bli sendt på sms til alle kunder.

 

Her kan du logge inn for å se data fra dine målere:

plugin.elhub.no

GarantiKraft GarantiKraft

Fordelen med GarantiKraft

Det beste av to verdener! Garantikraft sikrer deg mot høye strømpriser med et øvre pristak som ikke overstiges. Når spotprisen er lavere enn pristaket, betaler du med utgangspunkt i den gjeldende spotpris!

SpotKraft SpotKraft

Fordelen med SpotKraft

Ingen bindingstid, ingen forskuddsbetaling!

Aktuelt

  • Nye kontonummer

    Hammerfest Energi selskapene har fått nye kontonummer. Fra neste faktura vil du motta faktura med følgende mottakernavn og kontonummer: Hammerfest Energi Kraftomsetning 9731 1...

    20.06.2022 | Les mer
  • Fra gjennomsnittspris til timepris

    Er du interessert i å påvirke strømregningen din? Har du mulighet til å flytte noe av strømforbruket på en trygg måte? Vi har hittil avregnet alle til s...

    18.05.2022 | Les mer
Forsiden