Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

lokalkraft-3

Lokalkraft

MAIKAMPANJE 2018! STRØM I ET HELT ÅR FOR 299,-

Send SMS til 26166 med kodeord "HEN LOKALKRAFT" for bestilling, eller bestill via linken under. 
Vi anbefaler også nye Lokalkraftkunder å tegne strømforsikringen Trippelgaranti.  Send SMS til 26166 med kodeord "HEN LOKALKRAFT TRIPPEL" for bestilling av Lokalkraft med Trippelgaranti.

I tillegg til Standard Kraftleveringsavtale gjelder følgende betingelse for vårt produkt Lokalkraft:

Lokalkraftavtalen kan kun bestilles av nye kunder og de som har Spotkraftavtale. Avtalen kan kun bestilles i tidsrommet: 1 - 31 Mai 2018.

Fastbeløp pr anlegg/måler er fra 01.05.2018 kr 299.- pr år.

Lokalkraftavtalen varer i 1 år fra kontraktens oppstartsdato, når avtalen utløper blir vilkårene satt til standard Garantikraftvilkår.

Prisen for Lokalkraft er vår innkjøpspris i spotmarkedet for kraft med pristak 37,2 øre/kwh justert for forbruksprofil. Prisen for Lokalkraft vil ikke overstige det til envher tid gjeldende pristak.

Pristaket gjelder til 01.10.2018 med 37,2 øre/kwh

Avtalen er bindende i 12 mnd fra kontraktsdato, ved avbrudd vil det påløpe avbruddsgebyr. Avbruddsgebyr er for tiden 1200.- for kontrakter med mer enn 6 mnd løpetid igjen og 600.- for kontrakter med mindre enn 6 mnd løpetid igjen.

MAIKAMPANJE 2018! STRØM I ET HELT ÅR FOR 299,-
Innkjøpspris
0,00
24,90
39,00
Etterskudd
Forsiden