Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Energihuset

toppbilde2

Bakgrunn


Energihuset ble etablert i forbindelse med nødvendig bygningsmessig rehabilitering av vår kraftstasjon i Hammerfest.
Vi ønsket å se på muligheten til å utnytte bygningsmassen på en bedre måte, og fant fort ut at dette kunne kombineres med vårt rekrutteringsbehov, og det å øke interessen for realfag generelt.

Forretningsidé


Energihuset i Hammerfest er et sted for undervisning, utstillinger, seminar og møter samt opplevelser tilknyttet energi, teknologi og miljø. Energihuset presenterer historie, utvikling og forventninger om energikilder, teknologi og produksjon og utnyttelse av energi. Energihuset er etablert på tomten til den første kraftstasjonen i Nord Europa som produserte elektrisitet fra vannkraft til gatebelysning og i bygningen til den gamle kraftstasjonen bygd opp etter krigen ved Storvannet sentralt i Hammerfest.

Innhold


I naturskjønne omgivelser ved Storvannet ligger en gammel kraftstasjon. Stasjonen danner rammen rundt etableringen av et besøks- og opplevelsessenter åpent for alle, der man har muligheten til å oppleve teknologien rundt produksjon av ulike energiformer slik som vindkraft, vannkraft, tidevannskraft og LNG/gasskraft. I senteret får man også et innblikk i hvordan denne kraften benyttes i husholdninger og i produksjon der fokus er rettet mot energiøkonomisering og energi sparing.
Senteret er i underkant av 250 kvadratmeter og inneholder arealer for utstillinger, turbinrom, møtevirksomhet, multimedia presentasjon, tekniske rom, entré/toaletter m.m. Utvendig er det plass til parkering, uteareal med sittegrupper, trapper og stier langs elva og så videre.
Arealene egner seg godt til fagsamlinger, konferanser, kurs, møter, kundetreff, representasjon, vertskap, showroom, kick-off møter osv. I tillegg åpnes det for at skoleklasser, barnehager og turistgrupper kan legge turen innom huset. Huset eies og drives av Hammerfest Energi.

I Energihuset er det også etablert Newton-rom. Det er undervisning i tema for Elektrisk Energi, fornybare og ikke fornybare energikilder, og høsten 2011 etableres tema for Fossile brennstoffer.

Utstilling


Bruk av multimedia og modeller er hovedvirkemiddel i utstillingsdelen. På denne måten blir utstillingen fleksibel slik at man kan bytte ut og endre elementene når det måtte være ønskelig. Det er også satt av arealer til vandreutstillinger som kan tilpasses spesielle aktiviteter i lokalene.
Faste utstillinger vil være relatert mot produksjonsprosesser for LNG og naturgass, gammel og moderne vannkraftproduksjon, produksjon av vindkraft og produksjon av tidevannskraft. I tillegg er det en egen utstilling knyttet til alternativ bruk av disse energikildene, energiøkonomisering og energisparing.
Det legges opp til stor grad av interaktivitet i utstillingene slik at voksne og barn gjennom enkle grep kan være med å påvirke det som skjer i modeller og utstilling. Det være seg endring produksjonsvolum på elkraft, start og stopp av produksjonsprosesser og modeller som viser flyt i systemet osv.

Forsiden