Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Fortausvarme

01.02.2018 

Det er kommet flere henvendelser vedr. manglende virkning på snøsmelteanlegg på fortau i sentrum.

Årsaken har i hovedsak vært knyttet til luftlommer som har oppstått i vannrørene mens anlegget har vært nedstengt i sommer.

Dette problemet var stort sett utbedret for ca 14 dager siden. Men da oppsto det lekkasje i et koblingspunkt for Kirkeparkenområdet. Denne lekkasjen ble oppdaget i går, og er nå utbedret. Imidlertid har det medført luft i rørsystemet for dette området, og det pågår arbeide for at dette blir utbedret snarest.

Ryktene/påstandene om for lite kapasitet til snøsmelting fra Hammerfest  Varmesentral medfører dermed ikke riktighet.

Forsiden