Hammerfest Energi


Vi melder om strømstans i deler av Rypefjord

Hammerfest Energi Nett AS melder om strømstans i Markveien 1-18.Bjørkåsen 1-4.Seljebekk 5-13.Fjordaveien 1-5.Stien 1-9.Knatten 1-2.Mellomveien 20-30.Strandveien 11-19.Stornesveien.Vinkel 5-7 Onsdag 10.Mai fra kl. 08.30 til kl. 10.30. Strømstansen skyldes arbeid på høyspentnettet
Forsiden