Hammerfest Energi


Utkobling tv og internett i området Tåkeheimen og Nedre Myrvei

På grunn av ombygging i nettet er vi nødt til å ta signalet på tv og internett i området Tåkeheimen og Nedre Myrvei i Hammerfest. Signalet er forventet å være tilbake rundt 1100 idag.
Forsiden