Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

Utfall Get tv og internett grunnet vedlikehold

På grunn av vedlikehold er vi nødt til å ta Get tv og internettsignalet i Fjellgata i Hammerfest fra 0915-1015 ca.
Forsiden