Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

Usikker is

Fare for dype sprekkdannelser i våre vannmagasin. Det er lite vann i våre magasin i Porsa, Hammerfest og Breivikbotn. Det er derfor fare for usikker is med dype sprekkdannelser, og det advares mot ferdsel i kanten av disse magasinene.

Forsiden