Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Til våre kunder på Sørvær

Søndags kveld fikk vi alle føle på den kraftige stormen som raste.

Stormen medførte store ødeleggelser på vår fiberlinje ut til Sørvær og resulterte i utfall av internett og TV leveranser til dere. Det ble avdekt 3 omfattende skader på linjen oppe på fjellet mellom Sandvika og Fossbakken. Skadene var 2 kabelbrudd og en friksjonsskade. De to kabelskadene er nå reparert og forbindelsen til mobilsambandet og noen av kundene våre er gjenopprettet.

 

Dette har vært tidkrevende og utfordrende reparasjoner, og vi er ikke ferdig med reparasjon av siste skadested. På grunn av nytt uvær måtte vi avbryte videre reparasjon, og har planlagt oppstart på fredag. Vi har stor forståelse for at dette skaper utfordringer for dere som er bosatt og jobber i Sørvær. Vi gjør vårt ytterste for å utbedre feilene.

Videre ønsker jeg å informere om at vi i fjor begynte å se på løsning for å forsterke linjene til Sørvær. Eksisterende linje er dimensjonert for å tåle en belastning på 25 tonn trykk, men vi ser at dette ikke har vært tilstrekkelig med tanke på de værforholdene som er i området. Teknologien er stadig under utvikling. Nye og mer robuste kabler er nå tilgjengelig som vi planlegger å bytte ut på de mest værutsatte områdene.

 

cato

 

Hilsen

Cato Berntsen Konstituert daglig leder Hammerfest Energi Bredbånd AS

 

 

Forsiden