Hammerfest Energi


Strømstans

Hammerfest Energi Nett AS melder om strømstans fredag 9. februar fra kl. 08:30 til 10:30 i Stikkveien og Idrettsveien 32 i Hammerfest. Strømstansen skyldes arbeid på lavspentnettet.

Forsiden