Hammerfest Energi


Streik ved Hammerfest Energi

23. september ble det brudd i meklingen i Energiavtale I mellom KS Bedrift og EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta. Fra mandag 24.10. har El&it tatt alle sine 24 medlemmer i Hammerfest Energi Nett ut i streik. Fra tirsdag 25.10. er 2 ansatte i Porsa Kraftlag tatt ut i streik.

Vi beklager på det sterkeste de konsekvenser streiken måtte få for våre kunder.

Tariffavtalen har alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel om hvordan beredskapsvakten skal kompenseres mht. avspasering. Stortinget har endret hovedregelen og bedriftene følger nå opp dette. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker nå omkamp på lovendringen gjennom å tariffeste den gamle hovedregelen. KS Bedrift ser ingen grunn til å gjennomføre en slik endring, da dette ikke vil være i bedriftenes interesse. Hammerfest Energi er gjennom sitt medlemskap i KS Bedrift part i Energiavtale I og det er derfor en stor del av ansatte i vårt konsern tatt ut i streik fra mandag morgen.

Dagens samfunnsstruktur er svært sårbar dersom strømmen forsvinner. Ved driftsforstyrrelser i nettet ved en eventuell streik vil vi gjøre vårt ytterste for å begrense virkningen av slike hendelser for våre kunder. Der det er fare for liv og helse, også dyrehelse, og ved utilbørlig skade for 3. person, vil det bli gitt dispensasjoner fra partene i konflikten, slik at leveransen av strøm kan gjenopptas.

Andre konsekvenser vil være at vi mens streiken pågår, ikke vil være i stand til å gi våre kunder og forretningsforbindelser den service man forventer.

Vi vil bruke Facebook og vår hjemmeside www.hammerfestenergi.no for å informere våre kunder.

Hammerfest Energi har etablert beredskap for håndtering av streiken, og vi anser derfor at selskapet er godt rustet for å kunne håndtere en streik i selskapet.

Kontaktperson hos Hammerfest Energi er: Jon E. Holst, mobil: 93 24 85 85

Forsiden