Hammerfest Energi


Slettelva Kvalsund

Hammerfest Energi Nett AS melder om strømstans på Slettelva i Kvalsund Mandag 8.Mai fra kl. 09.00 til kl. 09.30. Strømstansen skyldes arbeid på lavspentnettet.
Forsiden