Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

Pristaket på Garantikraft har slått inn!

garantikraft
 

Som garantikraftkunde har du de siste måneder hatt glede av at pristaket har slått inn.

 

Grunnen har vært veldig høye priser så langt i 2018. Dette skyldes blant annet en kald og stedvis snørik vinter.

Snøsmeltingen har vært kort og brutalt og har gjort at mye vann har rent ut i havet uten å produsere strøm.

 

I sør har våren vært varm og tørr, dette gjør at vi også ligger an til høye sommerpriser.

 

Vårt nye pristak fra 1.juli er 55,7 øre/kWh. Men, som før, betaler du fortsatt markedspris når den er lavere enn pristaket.

Forsiden